O nás

AutoMailSender.eu je původní autorský projekt. Přináší hned několik výhod, které může využívat široká veřejnost, ale i odborné firmy. Proč podobný projekt vznikl?

V posledních letech dramaticky roste objem internetových obchodů, prodej reklamy na internetu a rozvíjí se technologie pro internetovou komunikaci. S tímto trendem se nutně musí optimalizovat podmínky pro on-line distribuční kanály a stále častěji jsou využívány nejrůznější nástroje na bázi email marketing program. Zákazníci stále častěji vyhledávají produkty, služby a informace na internetu a jsou ochotni za ně zaplatit nemalé peníze. Prodejci jdou ochotně těmto trendům vstříc. Aktivně zesilují svoji vlastní propagaci a hledají další inovativní cesty k oslovování zákazníků.

Z hlediska prodejců se dá tento trend zjednodušeně popsat asi takto:

  • prodejci upravují reklamní a propagační kampaně a využívají k tomu systém bannerů, článků a odkazů
  • upravují a zviditelňují své internetové stránky a používají na to techniky SEO
  • rozšiřují své prodejní techniky např. o přímý directmail, nabídkový email a používají přitom různé formy email marketing programů

Z hlediska zákazníků se jejich chování dá popsat takto:

  • zákazníci vyhledávají kvalitní a cenově dostupné produkty, služby nebo informace
  • přitom jsou přímo nebo nepřímo ovlivňování cenami, vzhledem internetových stránek, reklamou a directmaily prodejců.

Z uvedeného vyplývá velmi pravdivé závěry:

Vyhraje prodejce, který používá kvalitní email marketing program.

Vyhraje prodejce, jehož kampaň je více agresivní.

Praktické zkušenosti členů projektu s touto problematikou jsou zahrnuty do projektu AutoMailSender.eu. Proto své zde najde každý, kdo

  1. potřebuje zněkolikanásobit počty zákazníků
  2. potřebujete levné a efektivní nástroje k prodeji
  3. potřebuje propagovat své produkty většímu počtu zákazníků
  4. potřebuje získat zdroje pro optimalizaci SEO

Trend rostoucích potřeb efektivního využívání nejenom email marketing programů využívají servisní společnosti poskytující specializované služby pro marketing na internetu. Nutno podotknout, že podobný servis stojí mnohdy nemalé peníze.

Celý projekt je koncipován jako nízkonákladový s užitečným pomůckami a nástroji, které při správném využívání reálně přinášejí prospěch jejich uživatelům.

AutoMailSender.eu

Komentáře jsou uzavřeny