Provozní podmínky

 

O projektu AMS – Auto Mail Sender.eu (dále jen „projekt“)

1. Preambule

Projekt vznikl jako podpora pro všechny, kteří chtějí využívat různých marketingových nástrojů pro propagaci e-shopů, prodeje služeb nebo informací. Náš projekt nabízí řešení všem, kteří si z nějakých důvodů nechtějí nebo nemohou dovolit zakoupit finančně náročné produkty pro tuto propagaci.

2. Projekt má několik základních součástí

 • výuka základů emailové marketingové komunikace (dále jen „výuka“)
 • prodej a výuka provozování automatické emailové komunikace (dále jen „email marketing“)
 • psaní a vkládání článků se zaměřením na propagaci služeb a výrobků (dále jen „článek“).

3. Do projektu se může zapojit každý, kdo se stane členem tohoto projektu. Členství má několik úrovní

 • Free člen je zdarma a je potřeba registrace – dostává rozšířené informace a služby nebo produkty dostupné pouze členům
 • Editor-člen stojí $9.99 měsíčně a je třeba registrace – dostává informace jako Free člen a k tomu a má možnost vkládat články.

4. Podmínky vkládání článků

 • Články lze vkládat s rozsahem přibližně 500 až 1800 znaků a maximálně dva odkazy.
 • Vyhrazujeme si článek redakčně smysluplně krátit. Pokud s tím nebudete souhlasit, dejte nám to prosím na vědomí.
 •  V příspěvcích je možno zveřejňovat vaše fotografie, ale respektujeme vaše soukromí, tudíž pokud nás o to požádáte, budou vaše obličeje pozměněny tak, abychom tyto podmínky splnili, přičemž prvotní materiál znehodnotíme.
 • Uživatelé se zavazují vkládat texty a odkazy, které nepoškozují třetí stranu, nejsou v rozporu s dobrými mravy, neobsahují sexuální obsah a neporušují obecně platné zákony. V případě sporného zveřejnění příspěvků uživatelů se zavazujeme zveřejnit i obsah protistrany, který však musí splňovat podmínky pro zveřejnění.
 • Vyhrazujeme si právo nezveřejnit příběh bez udání důvodu.
 • Opakovaná sdělení, příběhy či jiné texty nebudou zveřejněny nebo budou v případě duplicit editorem smazány.

5. Uživatelé souhlasí se zasílám obchodních sdělení na e-mailovou adresu uvedenou při registraci. Dále tímto udělujete souhlas provozovateli se zasíláním info e-mailů, reklamních a marketingových sdělení apod.

6. Veškerá opakovaná porušení pravidel našich stránek budou zveřejněna na interním „blacklistu“.

7. Registrací na www.automailsender.eu udělujete souhlas provozovateli ke zpracováním všech Vašich osobních údajů, které jste sdělili při registraci a to v souladu s obecně platnými zákony.

Verze podmínek z 28.1.2013

Komentáře jsou uzavřeny